Tai-Chi LiuHeBaFa קשורה קשר הדוק לרפואה הסינית, ולמעשה נובעת ממנה. 
הרפואה הסינית, בקצרה, היא גוף ידע רחב שמתייחס לאיברים הפנימיים ולמרידיאנים שלהם כמכלול אחד המהווה מיקרוקוסמוס, מתוך הבנה מעמיקה של הקוסמוס.

12 האיברים הפנימיים נחלקים לאיברי Yin ואיברי Yang, ולכל איבר כזה מקושר מרידיאן, שהוא ערוץ של צ'י העובר במסלול מסוים בפריפריה של הגוף (המרידיאנים הם סימטריים בשני הצדדים, בשונה מהאיברים)


במובן המעשי, כל תנועה ב-Liu He Ba Fa ניתן לקשר למרידיאן מסוים או זוג מרידיאנים (למרות שכל המרידיאנים משתתפים ברמה זו או אחרת). ההבנה איפה עובר המרידיאן וכיצד הוא מתבטא בתרגיל היא חיונית להבנת התנועה, ומעמיקה מאוד את האיכות והרזולוציה שלה.
כאשר חוקרים את העניין מעשית, ניתן לראות קשר ברור בין ה"עימוד הנכון" של הגוף ובין היכולת לחוש את המרידיאנים בבירור. העימוד הנכון "חושף" את המרידיאן או מפעיל אותו, והתחושה של המרידיאן היא זו שמלמדת את המתרגל. (הרובד ההתחלתי של הלימוד הוא חיצוני או מכני: איך למקם כל חלק בגוף  במבנה הנכון. עם הזמן נוצרת אינטגרציה, והאינטגרציה היא תמיד דרך הרובד המרידיאני, בין אם במודע או שלא במודע). כלומר בתהליך הלימוד יש דיאלוג מתמיד בין הרובד התנועתי ה"מכני" ובין הרובד האנרגטי, עד שהם למעשה מתאחדים ולא ניתן להפריד ביניהם.

במובן העמוק יותר, כל המודל התנועתי של LHBF נובע מהמרידיאנים. המודל התנועתי הזה "שובר" את החלוקה המקובלת של הגוף ל-Torso, גפיים וראש, ומדבר על כך שכל הגוף מתארגן בתוך התנועה כשלמות אחת. 


אם מסתכלים על המסלולים של המרידיאנים בגוף רואים שהם בעצם מחברים בין קצוות שונים, ומהבחינה הזו ההפרדה בין הרגל והגב, לדוגמה, היא מלאכותית. כאשר מרגישים מרידיאן מסוים מרגישים את כולו בבת אחת, וגם התנועה מתארגנת כך, בכל הגוף בבת אחת. על פניו זהו מודל מאוד מורכב של תנועה המורכב מאינסוף פרטים בכל רגע ורגע, אך שוב, הפתרון של הפרדוקס הוא ברובד המרידיאני. כאשר הרובד הזה פעיל ותנועת הצ'י אינה מופרעת, הגוף יודע לעשות את האינטגרציה הזו.

ב-LHBF יש גם התייחסות ישירה לעבודה עם האיברים הפנימיים. בסופו של דבר האיברים הפנימיים ועמוד השדרה הם המהות של הגוף, ומשם התנועה צריכה לבוא. בראש ובראשונה זהו עניין מנטלי: ברגע שמתכווננים אל הרובד הזה מתחילים בהדרגה לחוש אותו וללמוד להפעיל אותו. זהו ידע שנמצא בגוף אך אצל רובנו הוא רדום.
LHBF שמה דגש רב על התנועתיות בתוך ה-Torso, שמגיעה עד לרמה כזו שאפשר לכוון את התנועה מאיבר פנימי מסוים ובעצם לבטא אותו בתנועה. 
למותר לציין את האפקט הבריאותי שיש ל"סחיטה" הזו של
הרקמות, שגם מסייעת מאוד לנקז רעלים החוצה.

LHBF היא שיטה ייחודית ביכולת שלה להמחיש בצורה חיה את החומר התיאורטי של הרפואה הסינית, ולהפוך אותה לכלי שימושי ונגיש של עבודה  פנימית.

החיבור למרידיאנים ולרפואה הסינית

המרכז לאומנות טאי צ'י - Liu He Ba Fa

זורם כמים, עוצמתי כגלי הים

טאי צ'י-Liu He Ba Fa

אומנות לחימה סינית עתיקה

 

חיבור מרתק בין עקרונות הקונג פו, הרפואה הסינית והטאואיזם. פיתוח איזון וחוסן פנימי, זריזות וקואורדינציה

 

לריכוז פנימי, למודעות אישית, לשליטה והכרת הגוף

טל: 054-9990704

המרכז לאומנויות טאי צ'י - Liu He Ba Fa

מאמרים נוספים

054-9990704